Vad är Karlstads Stadsnät?

Karlstads Stadsnät är ett fiberoptiskt höghastighetsnät som alla i kommunen kan få ansluta sig till, privatpersoner, företag och myndigheter.

Det är det öppna nätet där det råder fri konkurrens och där tjänsteleverantörer erbjuder en mångfald av tjänster, inklusive ett oslagbart teveutbud, snabbt och billigt Internet samt telefoni. I vårt stadsnät är det ingen som försöker låsa in dig och bara ge ett enda alternativ, du har alltid full valfrihet. 

Öka värdet på din fastighet

Om du som fastighetsägare ansluter din fastighet till Karlstads Stadsnät höjer du värdet på din fastighet samtidigt som alla i fastigheten har tillgång till framtidssäker bredbandig datakommunikation i världsklass. 

Ägs av Karlstads Elnät

Stadsnätet ägs och byggs ut av Karlstads Elnät. Vi finns i hela Karlstads tätort och även i vissa byar runtom. 
Lika självklart som att det finns ett elnät, ett vägnät och ett vattenledningsnät lika självklart tycker vi att det är att det skall finnas ett stadsnät tillgängligt för alla.

Karlstads Elnät har sedan den 1 maj 2007 anlitat Open Universe som kommunikationsoperatör, det innebär att de tar hand om drift och innehåll i nätet.  Open Universe uppgift är att se till att det finns ett stort utbud av attraktiva och kvalitativa tjänster på Karlstads Stadsnät som skapar valfrihet, öppenhet och mångfald.

Stäng